baner2
Svakog jutra u 8.30 na radiju BIR

Subotom u 10h > Emisija VRTEŠKA sa Sabinom Čukle, Radio Konjic

MUHAMMEDE POSLANIČE

AddThis

Rastupi  se,  nesta tmina,
Plemenita   je  Amina,
Podarila  svijetu  sina,
Pravednika  El-Emina!
Usamljen  u pustoj  gori,
Ču  Džibrila  kako  zbori:
„Uči,  u  ime  Gospodara,
Što  sve  stvara  i  rastvara!“
Učiniše  sedždu  zvijezde,
Poslaniče,  Muhammede,
Islam   vjeru  si  spoznao,
Objavu  ti,  Allah  dao!
Muhammede,  poslaniče,
O,  Allahov  miljeniče!
Ti  si  vjesnik  prave  vjere,
Muhammede,  pejgambere!
Allah  tebi  Kur“an  dade,
Na  plodno  tlo  sjeme  pade.
Od  tad  Islam  klija,  niče,
Muhammede,  poslaniče!
O,  najveći  od  svih  ljudi,
Tvoje  ime  vjeru  budi!
Žednoj  duši, ti  si  piće,
Muhammede,  poslaniče!
Kad  o  tebi  čitam, čujem,
Ja  se  uvijek  obradujem.
Moje  srce  tebi  kliče,
Muhammede,  poslaniče!
Moja  duša,  tebi  žudi,
Molitva  mi  puni  grudi!
La-illahe  illellah,
Muhammedun  resulullah!

Suada  Malkoč-Kovačević

 

Obavijesti me!